22 sierpnia, 2023

Raport Analizujący: Wpływ Aktu w sprawie sztucznej inteligencji na przepisy prawne w Europie.

Akt w sprawie Sztucznej Inteligencji (AI ACT) ma na celu ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. To ogromny krok w kierunku uregulowania tej, coraz bardziej rozwijającej się dziedziny. Ale czy tylko AI ACT będzie kluczem do legalności działania w obszarze sztucznej inteligencji?

Tworzenie, rozwijanie i wykorzystywanie systemów opartych na sztucznej inteligencji niewątpliwie będzie wymagało uwzględnienia wielu innych przepisów i regulacji prawnych, zarówno istniejących, jak i tych, które są aktualnie w fazie projektu. Konieczne będzie zapoznanie się z całą paletą przepisów, aby działania związane ze sztuczną inteligencją były zgodne z wymaganiami.

W podanym linku znajdziecie Raport Podgrupy ds. etyki i prawa – Grupy Roboczej Sztucznej Inteligencji, którego celem jest „mapowanie” związku pomiędzy przepisami AI ACT, a istniejącymi oraz planowanymi przepisami krajowymi i europejskimi. Chodzi o to, abyśmy mieli pełen obraz, jak AI ACT wpisuje się w szerszy kontekst regulacji prawnych.

RAPORT:

https://www.gov.pl/web/ai/raport-analiza-zwiazku-aktu-w-sprawie-sztucznej-inteligencji-z-wybranymi-obowiazujacymi-i-projektowanymi-regulacjami-prawnymi

Udostępnij: