//Pomogę Ci z prawem.
//<DecodeLaw = <Odkodujemy prawo>;
//Profesjonalne i indywidualne podejście = DL;
//Pełne zaangażowanie (!);

// O mnie

Alicja Kaszuba

/Specjalista/

Moja działalność oparta jest na doświadczeniu, ale co więcej na solidnej i wszechstronnej edukacji. Jestem prawnikiem, adwokatem, specjalistą w zakresie regulacji prawnych m.in. obowiązujących w obszarze handlu elektronicznego, ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz sztucznej inteligencji. Ponadto posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy przy umowach i dochodzeniu roszczeń z umów.

Głównym celem mojej działalności jest pomoc w obszarze prawa i regulacji organizacjom, zarówno prowadzącym działalność gospodarczą, jak i organizacjom, których działalność nie jest nastawiona na zysk. Uważam, że określenie wartości i zasad jakimi kieruje się dana organizacja oraz uporządkowanie jej procesów wewnętrznych, a także zapewnienie zgodności z regulacjami, pomaga należytym prowadzeniu organizacji, minimalizuje ryzyka, a także buduje pozytywny wizerunek organizacji na zewnątrz.

Pozwól, że Ci pomogę.

Odkodujemy prawo!

 

Kluczowe obszary: AI Akt, Etyka, Prawa autorskie, Prawo Pracy, Regulacje dot. Reklamy, Regulacje dot. Sygnalistów, Regulacje w obszarze E-Commerce, RODO, Tajemnica handlowa i poufność, Umowy.

// Usługi

Nasz atut to indywidualne i profesjonalne
podejście do Twoich spraw.

Umowy i Dochodzenie Roszczeń

Korzyści ze współpracy: Zabezpieczenie prawne zobowiązań; Skuteczne dochodzenie roszczeń; Ochrona interesów biznesowych.
 • Projektowanie i tworzenie umów.
 • Audyt kontraktowy ze wskazaniem ryzyka.
 • Dochodzenie roszczeń, w tym reprezentacja przed sądem.
 • Negocjacje.

E-commerce

Korzyści ze współpracy: Dostosowanie działalności e-commerce do aktualnych wymogów prawnych; Budowanie pozytywnego wizerunku marki.
 • Projektowanie lub weryfikacja regulaminów i polityk sklepu lub platformy.
 • Audyt prawny świadczonych usług i dostosowanie do regulacji e-commerce.
 • Opracowanie wzorów (powiadomień, informacji, decyzji i uzasadnień).
 • Obsługa prawna procesów reklamacyjnych.

Compliance

Korzyści ze współpracy: Zgodność działania firmy z regulacjami prawa; Minimalizacja ryzyka; Optymalizacja procesów wewnętrznych.
 • Projektowanie rozwiązań zapewniających zgodność z prawem i regulacjami.
 • Projektowanie i wdrażanie strategii, procedur, polityk, kodeksów, regulaminów potrzebnych w organizacji.
 • Szkolenia w zakresie wdrożonych procedur lub obowiązujących regulacji.

 

Ochrona danych osobowych

Korzyści ze współpracy: Zapewnienie zgodności z RODO; Minimalizacja ryzyka; Budowa zaufania Klientów.
 • Tworzenie i projektowanie informacji, umów, klauzul umownych, regulaminów, polityk.
 • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 • Audyt prawny w zakresie ochrony danych osobowych.
Konsultacja online.
Umów konsultację