//I am here to assist you with legal matters.
//<DecodeLaw = <Empowering Your Tech Journey>;
Professional and individual approach = DL;
Always Engaged!);

About

Alicja Kaszuba

/Specialist/

Moja działalność oparta jest na doświadczeniu, ale co więcej na solidnej i wszechstronnej edukacji. Jestem prawnikiem, adwokatem, specjalistą w zakresie regulacji prawnych m.in. obowiązujących w obszarze handlu elektronicznego, ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz sztucznej inteligencji. Ponadto posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy przy umowach i dochodzeniu roszczeń z umów.

Głównym celem mojej działalności jest pomoc w obszarze prawa i regulacji organizacjom, zarówno prowadzącym działalność gospodarczą, jak i organizacjom, których działalność nie jest nastawiona na zysk. Uważam, że określenie wartości i zasad jakimi kieruje się dana organizacja oraz uporządkowanie jej procesów wewnętrznych, a także zapewnienie zgodności z regulacjami, pomaga należytym prowadzeniu organizacji, minimalizuje ryzyka, a także buduje pozytywny wizerunek organizacji na zewnątrz.

Let me help you.

Decode the Law!

 

Key areas of practice: AI Akt, Etyka, Prawa autorskie, Prawo Pracy, Regulacje dot. Reklamy, Regulacje dot. Sygnalistów, Regulacje w obszarze E-Commerce, RODO, Tajemnica handlowa i poufność, Umowy.

// Services

Our advantage is an individual and professional
approach to your affairs.

Contracts and Litigation

Benefits of collaboration: Legal security of obligations; Effective claims; Protection of business interests.
 • Projektowanie i tworzenie umów.
 • Audyt kontraktowy ze wskazaniem ryzyka.
 • Pursuing claims, including court representation.
 • Negocjacje.

E-commerce

Benefits of collaboration: Adapting e-commerce activities to current legal requirements; Building a positive brand image.
 • Projektowanie lub weryfikacja regulaminów i polityk sklepu lub platformy.
 • Audyt prawny świadczonych usług i dostosowanie do regulacji e-commerce.
 • Opracowanie wzorów (powiadomień, informacji, decyzji i uzasadnień).
 • Obsługa prawna procesów reklamacyjnych.

Compliance

Benefits of collaboration: Ensuring company operations comply with legal regulations; Risk minimization; Optimization of internal processes.
 • Projektowanie rozwiązań zapewniających zgodność z prawem i regulacjami.
 • Designing and implementing strategies, procedures, policies, codes of conduct and regulations needed in the organization.
 • Training on implemented procedures or applicable regulations.

 

Personal data protection

Korzyści ze współpracy: Zapewnienie zgodności z RODO; Minimalizacja ryzyka; Budowa zaufania Klientów.
 • Tworzenie i projektowanie informacji, umów, klauzul umownych, regulaminów, polityk.
 • Training in the area of personal data protection.
 • Legal audit in the area of personal data protection.
Online consultations
Make an appointment